ΣΔΕΕΘ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα – σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζομένους στα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των γραφείων των Δικαστικών Επιμελητών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Πρόκειται για επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων, σε αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμά τους, με στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο επάγγελμά τους.
Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 40 ώρες και υλοποιούνται αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, δηλαδή σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι όχι μόνο δεν πληρώνουν το παραμικρό αλλά αμείβονται με 200 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Οι εργοδότες δεν επιβαρύνονται με το παραμικρό κόστος.
Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στην οδό, Δωδεκανήσου 23, στις αρχές Φεβρουαρίου (η επακριβής ημερομηνία έναρξης θα οριστεί απο τον ΟΑΕΔ και θα σας ενημερώσουμε σχετικά)
Αντικείμενα σεμιναρίων (ο εργαζόμενος επιλέγει ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα προγράμματα)
– Πρώρες βοήθειες στο σπίτι και στο χώρο εργασίας
– Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) 2016/679. Επιπτώσεις και τρόποι εναρμόνισης στις επιχειρήσεις – οργανισμούς
– Διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας
– Οργάνωση Γραφείου Δικαστικού Επιμελητή

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι αιτήσεις συμμετοχής των εργαζομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους κατατίθενται καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 21:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης Δωδεκανήσου 23, στον 4ο όροφο τηλ: 2310 500473. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι στις 11 Ιανουαρίου 2019. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 11/1/2019 δεν θα γίνονται δεκτές. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ
1. Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου (επισυνάπτεται)
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN)
4. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)
5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας του ΙΚΑ (τη σελίδα με τη φωτογραφία και το ΑΜΑ)
6. Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες τον εργαζόμενο τις 2 επισυναπτόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις
7. Το ανώτερο πτυχίο ή απολυτήριο που διαθέτει ο εργαζόμενος

Ως επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε:
α). την Αίτηση Συμμετοχής των Εργαζομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν
β). τις 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις που πρέπει να συμπληρώσει και να προσκομίσει ο εργαζόμενος
γ). αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Υ.Γ. Τι είναι τα προγράμματα ΛΑΕΚ για όσους δεν γνωρίζουν;
Πρόκειται για επιδοτούμενα σεμινάρια – προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις σε αντικείμενα σχετικά με τη θέση εργασίας που κατέχουν στην επιχείρηση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο αντικείμενό τους.
Τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι επιδοτούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν πληρώνουν το παραμικρό, αλλά αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με 200 ευρώ ο καθένας.
Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως κόστος για την επιχείρηση και υλοποιούνται αποκλειστικά εκτός ωραρίου εργασία των εργαζομένων.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω: