ΣΔΕΕΘ

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΔΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΕΘ κ. Νικόλαος Γιάννης, η απερχόμενη Πρόεδρος της ΔΕΔΕ κα. Françoise Andrieux, ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΔΕ κ. Marc Schmitz, ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ κ. Γεώργιος Μήτσης και το μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών κ. Ηλίας Τσίπος