ΣΔΕΕΘ

ΔΣ ΣΔΕΕΘ 27/4/2018

Στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευη και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί το Δ.Σ. του ΣΔΕΕΘ στα γραφεία του συλλόγου μας Ολύμπιου Διαμαντή αριθμ.7 .