ΣΔΕΕΘ

Νέος Γενικός Γραμματέας

Με απόφαση του Δ.Σ νέος Γενικός Γραμματέας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Σίσκος.