ΣΔΕΕΘ

Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ άρθρο 29 παρ. 1 (ΕΤΟΣ 2018)

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι όπως υποβάλλουν στο Σύλλογο την ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2318/1995 “Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών”. 

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση κάντε κλικ εδώ.