ΣΔΕΕΘ

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ το κόστος της ηλεκτρονικής υπογραφής κάθε Δικαστικού Επιμελητή θα καλυφθεί απο τον Σύλλογο.