ΣΔΕΕΘ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 9.1.2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις.

Στη συνεδρίαση αυτή προέκυψε η ανάγκη της άμεσης υλοποίησης της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών επιδόσεων από την ΟΔΕΕ, όπως αυτό τέθηκε επιτακτικά από τα μέλη της επιτροπής.

Για το λόγο αυτό η Ε. Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αποφάσεις των ολομελειών της Ο.Δ.Ε.Ε. Ιουλίου και Οκτωβρίου σας γνωστοποιεί τα εξής:

Η πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών θα γίνει υποχρεωτικά για όλους τους συναδέλφους μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνολικό κόστος της πιστοποίησης για πέντε (5) χρόνια (198,40 €) για κάθε συνάδελφο. Αναλογικό θα είναι το κόστος για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Μέχρι τις 20.2.2018 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ Ο.Δ.Ε.Ε. και Α.Π.Θ.

Επειδή όμως η Ο.Δ.Ε.Ε. δε νομιμοποιείται να υπογράψει απευθείας σύμβαση με το Α.Π.Θ. (Gunet) είναι νομικά αναγκαίο κάθε συνάδελφος να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου του να συνυπογράψει μετά του Προέδρου της Ο.Δ.Ε.Ε. τη σχετική σύμβαση με το Α.Π.Θ.

Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες σ’ όλους τους συναδέλφους μέσω των Συλλόγων και είναι αναγκαίο να έχουν συγκεντρωθεί έως τις 10.02.2018. Για περισσότερες πληροφορίες θα ενημερωθείτε από τους Συλλόγους.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μήτσης

ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ