ΣΔΕΕΘ

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Με γνώμονα πάντοτε, την πλήρη διασφάλιση των νομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων μας ως επίσης και την παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως του θέματος της παράτασης ή μή παράδοσης των βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήμων διαχειριστικού έτους 2015 στους κατά τόπους Συλλόγους μας – γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 

Όπως είναι γνωστό, στη Συνεδρίαση του κυριαρχικού Οργάνου – του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. κατά την 21η/9ου/2016, ο Κυβερνητικός Επίτροπος άσκησε ΒΕΤΟ κατά της θετικής Απόφασης παράτασης παράδοσης βιβλιαρίων ενσήμων έτους 2015 έως την 31η/12ου/2016. 

Ο αρμόδιος Πολιτικός Προϊστάμενος των Ταμείων – Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Αναστάσιος Πετρόπουλος– κλήθηκε να λύσει τη διαφορά μεταξύ του Ε.Τ.Α.Α. και του Κυβερνητικού Επιτρόπου. 

Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση – Ενημέρωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως εξελίσσεται, από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Πολιτικό μας Προϊστάμενο – Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών –  κύριο Βασίλειο Αλεξανδρή. 

Για να δείτε την σχετική Ανακοίνωση – Ενημέρωση κάντε κλικ εδώ.