ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΑ

Με την κατάργηση και συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων, επηρεάζεται και η χωρική αρμοδιότητα των νέων πλέον Αστυνομικών Τμημάτων που δημιουργούνται και τούτο διότι η νέα δομή τους αποσκοπεί στο να εξυπηρετείται ο κάθε Δήμος από ένα Αστυνομικό Τμήμα με εξαίρεση τους μεγάλους Δήμους στους οποίους απαιτούνται περισσότερα του ενός. Έτσι για παράδειγμα μετά την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Πόλεως – Αγίου Παύλου και τη συγχώνευση του με το πρώην Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, μεταφέρεται στο νέο Αστυνομικό Τμήμα που δημιουργείται, μόνο η χωρική αρμοδιότητα του τμήματος της Άνω Πόλεως που υπάγεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ αντιθέτως η χωρική αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Παύλου μεταφέρεται στο Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης-Συκεών, δηλαδή στον ομώνυμο Δήμο στον οποίο υπάγεται.


Προς ενημέρωση των συναδέλφων και προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους.

Θωμάς Στάιος
Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Θεσσαλονίκης