ΣΔΕΕΘ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε παρακάτω την ενημέρωση που μας απέστειλε το ΔΔΔ του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΑΝ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μήτσης

Σας ενημερώνουμε ότι ο κεντρικός server του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ έχει σοβαρό πρόβλημα και είναι εκτός λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ταμειακή συναλλαγή με το γραφείο του ΔΔΔ  μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης  ΔΕΝ είναι δυνατή η ενημέρωσή μας για τις πληρωμές  για καταχώρηση κειμένου είτε στο έντυπο τεύχος ΔΔΔ ,είτε στην ιστοσελίδα deltio tnomik.gr όταν γίνονται μέσω ΕΤΕ & εκτός συστήματος ΔΙΑΣ.

Επομένως δεν γίνεται να προβούμε σε ανάρτηση κειμένου (όταν αυτή δεν γίνει αυτόματα συνεπεία εξόφλησης μέσω ΔΙΑΣ).

Παρακαλούμε ενημερώστε ΟΛΑ τα μέλη σας να μην χρησιμοποιούν τον παλιό τρόπο πληρωμής ( μέσω ΕΤΕ με χρήση κωδικού αιτιολογίας 13 & κωδικού υπόχρεου το Α.Μ.Α  του ΤΑΝ )  γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν προθεσμίες. 

Για το γραφείο ΔΔΔ,  Αρζαμάνογλου Ευαγγελία