ΣΔΕΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Α.Τ

Απο Τρίτη 01/08/207 το Α.Τ Αναλήψεως μεταφέρεται στο κτίριο του Α.Τ Χαριλάου το οποίο εφεξής θα ονομάζεται Α.Τ Χαριλάου / Ανάληψης.