ΣΔΕΕΘ

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2017

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Eurobank μας απέστειλε νεώτερη προσφορά σύμφωνα με την οποία προσφέρεται στους δικαστικούς επιμελητές Δωρεάν Εγκατάσταση Τερματικών POS Ethernet (ενσύρματα) και GPRS (ασύρματα) για τον 1ο χρόνο με προμήθεια 0,80 % με τη χρήση καρτών Visa, MasterCard και 1,50% με τη χρήση εταιρικών και διεθνών καρτών εκτός Ε.Ε. και δυνατότητα επέκτασης της δωρεάν παροχής τερματικού μετά τον 1ο χρόνο συνεργασίας αν ο τζίρος υπερβαίνει τις 15.000€. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις η τιμολόγηση το 2ο χρόνο είναι για τα ενσύρματα τερματικά 9,25€ ανά μήνα (πλέον Φ.Π.Α.) και για τα ασύρματα 16€ ανά μήνα (πλέον Φ.Π.Α.). Η άνω προσφορά δεν είναι δεσμευτική, οι συνάδελφοι μπορούν να προμηθευτούν Τερματικά POS από οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό ίδρυμα ή άλλη εταιρία.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ