ΣΔΕΕΘ

Ανακοίνωση για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Μετά την ψήφιση της συμφωνίας με τους θεσμούς, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν δρομολογηθεί και θα έχουμε την έναρξη τους το Σεπτέμβριο του 2017.
Από ότι γνωρίζουμε το πιλοτικό πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο και θα ξεκινήσει άμεσα η δοκιμαστική λειτουργία του σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

Στην διαδικασία αυτή θα συμμετέχουμε και εμείς οι Δικαστικοί Επιμελητές. Οι επιμέρους λεπτομέρειες λειτουργίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα διασαφηνιστούν με Προεδρικά Διατάγματα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η δική μας εξειδικευμένη συμμετοχή θα οριστεί με αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΗΣ