ΣΔΕΕΘ

Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς(νέος κωδικός)

Ο κωδικός στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς έχει αλλάξει σε kala2025.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι σε περίπτωση αποτυχίας εισόδου να μην προσπαθούν δεύτερη φορά και να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο διότι σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας μπλοκάρει το σύστημα.