ΣΔΕΕΘ

Ενημέρωση προς τους συναδέλφους

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε οτι στο εξής θα πρέπει για να διενεργήσουμε έλεγχο στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών μαζί με την αίτησή μας να επισυνάπτουμε επικυρωμένο αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου καθώς και την εντολή προς εκτέλεση.