ΣΔΕΕΘ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΝΠΔΔ) (Ν. 2318/1995)
Ολ. Διαμαντή αρ. 7 – τηλ. 2310517026
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 8-2-2017


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι o Σύλλογος μας ανανέωσε το ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των μελών μας, για έτος 2017 με την ασφαλιστική εταιρεία METLIFE , με ελάχιστες τροποποιήσεις ως προς της παροχές, διατηρώντας το ίδιο κόστος με πέρυσι, ήτοι 32,48 € το μήνα για κάθε μέλος μας δηλαδή (32,48Χ12) 389,76.
Το κόστος ασφάλισης των προστατευόμενων μελών που έχετε δηλώσει για την ιδιωτική ασφάλιση, είναι:

1) 27,99 € τον μήνα για ένα προστατευόμενο μέλος δηλαδή (27,99 Χ12) 335,88 ευρώ το έτος,
2) 55,98 € τον μήνα για δύο προστατευόμενα μέλη δηλαδή (55,98Χ12) 671,76 ευρώ το έτος.
3) 17,81 € το μήνα για το κάθε ενήλικο τέκνο που είναι άνω των 25 ετών δηλαδή (17,81Χ12) 213,72 ευρώ το έτος.

Πέραν των δύο προστατευόμενων μελών τα υπόλοιπα ασφαλίζονται δωρεάν.
Η καταβολή θα γίνει σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις και ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Συλλόγου μας που έχει δημιουργηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (210/481318-96), το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 23/02/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην κατάθεση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συναδέλφου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Φ. Γίαννης