ΣΔΕΕΘ

Ενημέρωση για τα τερματικα POS

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι ισχύουσες διατάξεις για την χρήση των τερματικών POS δεν αφορούν προς το παρόν τους Δικαστικούς Επιμελητές και θα υπάρξει ανακοίνωση για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε.