ΣΔΕΕΘ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια εισφορά διαμορφώνεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (245,00€), σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Δ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 23/01/2017, και θα εισπράττεται το ανωτέρω ποσό ως έναντι έως την οριστική τροποποίηση του άρθρου 117 παρ. γ, εν’ όψει του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση βρίσκεται στις επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να ψηφισθεί έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.