ΣΔΕΕΘ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αξιότιμοι,ες  Κύριοι,ες

 Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε – γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που θα υποστούν από την έναρξη του νέου έτους όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με αφορμή το «νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο» – τους πίνακες που συντάξαμε μελετώντας το νόμο, συγκεκριμενοποιώντας το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν, παραθέτοντας διάφορα κλιμάκια καθαρών κερδών με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,  καθώς επίσης τον Αναλογούντα Φόρο, την Προκαταβολή Φόρου και το ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΜΕΝΕΙ από τα Καθαρά Κέρδη.

 Προς τούτο σας επισυνάπτουμε σε ένα αρχείο excel με επί μέρους φύλλα εργασίας για κάθε κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών (με προϋπηρεσία άνω της 5ετίας, μικρότερη της 5ετίας και μάλιστα διαχωρίζοντας την 1η 2ετία αλλά και την επόμενη 3ετίας της 1ης 5ετίας), συμπληρώνοντας στο εν λόγω αρχείο Πίνακα Φορολογικής Κλίμακας, Πίνακα Εισφοράς Αλληλεγγύης, Πίνακα φορολόγησης Ενοικίων, Πίνακα Αφορολογήτου ποσού και Συνοπτικές Σημειώσεις που αντλήσαμε από το νομοσχέδιο και τις θεωρούμε σημαντικές.  

 Ευελπιστούμε οι Πίνακες να είναι χρήσιμοι τόσο για την ενημέρωσή σας, αλλά και για την προετοιμασία σας, ως προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών,  που θα κληθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταβάλλουν.

 Επίσης σας επισημαίνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα του 2015 που αναγράφησαν στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2016.

 Τελειώνοντας σας ενημερώνουμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον και εσείς θα το αποδέχεστε, θα προβαίνουμε σε τέτοιου είδους αποστολές ενημέρωσης, πιστεύοντας ότι θα συμβάλλουμε στην καλύτερη προετοιμασία όλων μας για την αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων που πιθανόν να ανακύπτουν.

Για να δείτε το συγκεκριμένο αρχείο κάντε κλικ εδώ