ΣΔΕΕΘ

Υ.Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μας ενημέρωσε, ότι για όσες δαπάνες συναδέλφων που έχουν αποσταλεί στην Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση και πληρωμή, έχει υπολογιστεί το Φ.Π.Α. στο 23% θα επιστρέψουν στις Δ.Ο.Υ. για να επανυπολογιστεί στο 24% ώστε να μην επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι την διαφορά. Όπως πληροφορηθήκαμε θα υπάρξει καθυστέρηση στην διαδικασία για το λόγο αυτό και προς επιτάχυνση τις διαδικασίας μας δήλωσαν πως όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να πληρωθούν δεχόμενοι την επιβάρυνση του 1% να μεταβούν στα γραφεία της ΥΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να πληρωθούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Άλλως τα δικαιολογητικά τους που βρίσκονται στην ΥΔΕ θα επιστρέψουν στις Δ.Ο.Υ. για να υπολογιστεί η δαπάνη στο 24% .