ΣΔΕΕΘ

Μετατροπή Τελωνείων

Σας ενημερώνουμε οτι το Τελωνείο Ε μετατράπηκε σε Β και το Τελωνείο ΣΤ σε Γ

Επομένως : 

  • A Τελωνείο στο Λιμάνι
  • Β Τελωνείο στο Αεροδρόμιο
  • Γ Τελωνείο στην Ιωνία (ΕΚΟ)
  • Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης