ΣΔΕΕΘ

Δημοσιεύσεις για το Ταμείο Νομικών

Όσοι Δικαστικοί Επιμελητές επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τις Δημοσιεύσεις για το Ταμείο Νομικών και για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορούνε να καλέσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα :

210-5296264 κ. Ματσαβινάτος Κωνσταντίνος

210-5296197 κ. Λία