ΣΔΕΕΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2015

Μέχρι τις 30 – 9 – 2016 παίρνει παράταση η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (Ταμείο Νομικών, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ)