ΣΔΕΕΘ

Αλλαγή διευθύνσεων υπηρεσιών

  • Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στην οδό Μοναστηρίου 107-109 έχει μεταφερθεί στην οδό Μοναστηρίου αριθ. 53-55.
  • Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Της Περιφέρειας εξακολουθεί να είναι στην Μοναστηρίου 107-109.
  • Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικού Τομέα έχει αλλάξει διεύθυνση και βρίσκεται πλέον στην οδό Ερυθρού Σταυρού αριθ. 1 με Εθνικής Αντιστάσεως, Καλαμαριά.