ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3-6-2016

Όσον αφορά την από 1-6-2016 ανακοίνωση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΔΕΕ (στην ιστοσελίδα της) και ειδικότερα στην παράγραφο 2, σας ενημερώνουμε ότι δέν θα απαλειφθεί απο τις εκθέσεις που συντάσσουμε ο πίνακας που αναφέρεται η ζώνη, η νόμιμη αμοιβή, ο ΦΠΑ και το σύνολο του κόστους της κάθε έκθεσης. Αυτό παραμένει ώς έχει.