ΣΔΕΕΘ

Παιδικές κατασκηνώσεις 2016

Τα απαιτούμενα δικαιολογιτκά :

  1. Αίτηση ( για να την δείτε κάντε κλικ εδώ )
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης και βάπτισης.

Λιίστα κατασκηνώσεων :

Για να δείτε στην σχετική λίστα κάντε κλικ εδώ

Σημείωση :  Εγκρίσεις χορηγούνται μόνον εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές του έτους 2015 προς τον τομέα.