ΣΔΕΕΘ

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας

Για να δείτε το συγκεκριμένο ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ