ΣΔΕΕΘ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΙΤΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΚΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΗ:ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΛΛΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΕΡΕΦΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΚΑΔΑΣ