ΣΔΕΕΘ

E-mail Συναδέλφων

Όσοι συνάδελφοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) παρακαλούνται να δημιουργήσουν και να το δηλώσουν στον Σύλλογο διότι χρειάζεται από το Ταμείο Νομικών.