ΣΔΕΕΘ

Διορθωτική ΚΥΑ αμοιβών

Σχετικά με τη νέα διορθωτική ΚΥΑ των αμοιβών μας, ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσ/νίκης διαφωνεί σε βασικά της σημεία και θα δώσει κάθε δυνατή μάχη για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους τους συναδέλφους.