ΣΔΕΕΘ

Συνέχιση Αποχής

Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας συνεχίζεται η αποχή των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντα τους έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016.