ΣΔΕΕΘ

Προθεσμίες Επιδόσεων σύμφωνα με το ν. 4335/2015

Συνάδελφοι,

Από 1-1-2016 τροποποιήθηκαν τα περισσότερα από όσα έως τώρα γνωρίζαμε για την άσκηση των καθηκόντων μας. Κληθήκαμε να εφαρμόσουμε το νέο Κ.Πολ.Δ., το άνοιγμα του επαγγέλματος σε Εφετειακό επίπεδο καθώς και την υπ’ αριθμόν 76297/30-10-2015 Κ.Υ.Α. που διαμορφώνει το νέο οικονομικό περιβάλλον που διέπει το επάγγελμα μας, με ολοκληρωτική απουσία του κράτους στο να δοθούν απαντήσεις σε πρακτικό επίπεδο για την άμεση και ορθή εφαρμογή όλων των παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών και σε μία προσπάθεια να σας ενημερώσουμε, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τις προθεσμίες των επιδόσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ν. 4335/2015, ελπίζοντας να είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Κ. Γαλιλαίας

Γ.Γ. Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών 

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Για να δείτε τον πίνακα κάντε κλικ εδώ 

Προθεσμίες Επιδόσεων σύμφωνα με το ν. 4335/2015

Συνάδελφοι,

Από 1-1-2016 τροποποιήθηκαν τα περισσότερα από όσα έως τώρα γνωρίζαμε για την άσκηση των καθηκόντων μας. Κληθήκαμε να εφαρμόσουμε το νέο Κ.Πολ.Δ., το άνοιγμα του επαγγέλματος σε Εφετειακό επίπεδο καθώς και την υπ’ αριθμόν 76297/30-10-2015 Κ.Υ.Α. που διαμορφώνει το νέο οικονομικό περιβάλλον που διέπει το επάγγελμα μας, με ολοκληρωτική απουσία του κράτους στο να δοθούν απαντήσεις σε πρακτικό επίπεδο για την άμεση και ορθή εφαρμογή όλων των παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών και σε μία προσπάθεια να σας ενημερώσουμε, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τις προθεσμίες των επιδόσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το Ν. 4335/2015, ελπίζοντας να είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Κ. Γαλιλαίας

Γ.Γ. Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών 

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Για να δείτε τον πίνακα κάντε κλικ εδώ.