ΣΔΕΕΘ

Ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ άρθρο 29 παρ. 1

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι όπως υποβάλλουν στο Σύλλογο την ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2318/1995 “Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών” μέχρι την Παρασκευή 29/01/2016.

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση κάντε κλικ εδώ.