ΣΔΕΕΘ

Συνέχεια Αποχής έως την Παρασκευή 22-1-2016

Συνεχίζεται η αποχή από τα καθήκοντά μας έως και την Παρασκευή 22-1-2016.