ΣΔΕΕΘ

Αποχή από την Τρίτη 12-1-16 έως την Πέμπτη 14-1-2016

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας απέχουμε από τα καθήκοντα μας από την Τρίτη 12-01-2016 έως την Πέμπτη 14-01-2016 λόγω του βαρύτατου κυβερνητικού προσχεδίου για το ασφαλιστικό.

Σημείωση: Ο Σύλλογος θα χορηγεί άδειες αυστηρά και μόνο για παραγραφές

Αιτήσεις- Κλήσεις ν. 3869/2010 που κατατέθηκαν το 2015 και λήγει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την ημερομηνία κατάθεσης, επιδίδονται.