ΣΔΕΕΘ

Ενοποίηση Α’ και Β’ Τελωνείων Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης μετέφερε τις εγκαταστάσεις του από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Β’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (Λιμάνι), το οποίου η λειτουργία έπαυσε από 1-1-2016.