ΣΔΕΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αγαπητοί κ.κ. Συνάδελφοι,

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος με καλές δουλειές για όλους μας.

Απο 1/1/2016 καλούμαστε να εφαρμόσουμε το νέο νόμο όσον αφορά την εφετειακή αρμοδιότητα και τις αμοιβές μας σε ζώνες ο οποίος ενεδεχομένως θα δημιουργησει προβλήματα και απορίες ώς προς την άσκηση των καθηκόντων μας, παρά τις επίμονες προσπάθειες της ΟΔΕΕ και του Συλλόγου μας για εξάμηνη αναβολή.

Ο συγκεκριμένος νόμος επιδέχεται πολλές διευκρινίσεις οι οποίες όμως ήταν αδύνατον να δοθούν απο τους αρμόδιους των Υπουργείων ( Οικονομικών και Δικαιοσύνης) το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου ψηφίστικε ο ανωτέρω νόμος.

Περιμένουμε τις επίσημες διευκρινίσεις μέσα στις επόμενες ημέρες τις οποίες δεσμεύθηκαν να δώσουν.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιάννης