ΣΔΕΕΘ

Νέα Υποδείγματα από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Υπόδειγμα Α’ Ζώνης 

Υπόδειγμα Β’ Ζώνης

Υπόδειγμα Γ’ Ζώνης

Υπόδειγμα Δ’ Ζώνης

Έκθεση επίδοσης επιταγής

Έκθεση επίδοσης απόφασης

Έκθεση επίδοσης εξώδικης δήλωσης

Έκθεση επίδοσης στον Άρειο Πάγο

Έκθεση επίδοσης αγωγής

Έκθεση επίδοσης πράξης Προέδρου του Α’ Τμήματος του Συμ. Επικρατείας 

Έκθεση βίαιης αποβολής και εγκατάστασης 

Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας

Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου/ων

Σημείωμα

Κατάσταση Εφετείων