ΣΔΕΕΘ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μην αλλάξουν την στρόγγυλη σφραγίδα.

Περιμένουμε νεότερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.