ΣΔΕΕΘ

Νέα μορφή έκθεσης από 1-1-2016

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 76297/30-10-2015 Κ.Υ.Α. οι αμοιβές προεισπράτονται και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται με ποινή ακυρότητας στην πρώτη σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο, ενώ παράλληλα η έκθεση θα αποτελλεί φορολογικό στοιχείο.

Για να δείτε τη νέα μορφή της έκθεσης επίδοσης βάσει των παραπάνω κάντε κλικ εδώ και σε μορφή word (doc) κάντε κλίκ εδώ.