ΣΔΕΕΘ

Επιστολή προς Υπουργό Δικαιοσύνης για άρση αναστολής διαδικασίας εκτέλεσης

Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για διακοπή της υπ’ αριθμόν 49214/21-07-2015 Υπουργικής Απόφασης περί αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Για οποιαδήποτε νεότερη υπουργική απόφαση θα ενημερωθείτε άμεσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25/09/2015
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 366
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(N.Π.Δ.Δ.- Ν. 2318/1995)
ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 7- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:2310 517-026

Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: «Παράταση της υπ’ αριθμόν 49214/21-7-2015 Υπουργικής Απόφασης περί Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμόν 57384/31-08-2015 Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αριθμόν 49214/21-07-2015 Υπουργικής Απόφασης 

«Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποινών από μετατροπή ποινών» (ΦΕΚ Β΄1525),

λόγω του γεγονότος ότι διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και ως εκ τούτου παραμένει εξαιρετικά

δυσχερής η καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και ιδιώτες.

Κύριε Υπουργέ, επιδιώκοντας να εξυπηρετηθεί η εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης στον τομέα που άπτεται των καθηκόντων μας, καθώς είμαστε δέκτες

πληθώρας παραπόνων πολιτών που επικοινωνούν στα γραφεία του Συλλόγου μας αγωνιώντας για την έκβαση των υποθέσεων τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε

πως για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για περιπτώσεις που δεν υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο, όπου απαιτείται η διακίνηση χρηματικών κεφαλαίων,

θα ήταν χρήσιμο να εξαιρεθούν από πιθανή εκ νέου παράταση της υπ’ αριθμόν 49214/21-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης,

καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποινών από μετατροπή ποινών» (ΦΕΚ Β΄1525) πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν

παραγραφές του Δημοσίου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης κατά ΚΕΔΕ, αποφάσεις για διατροφές, επικοινωνία τέκνων, αποφάσεις νομής (βίαιες αποβολές, αφαιρέσεις κινητών).

Κλείνοντας θέλουμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας, σας ευχόμαστε δημιουργική και αποτελεσματική θητεία και δηλώνουμε

την αμέριστη συμπαράσταση και σύμπραξη μας οποτεδήποτε χρειαστούν.

Με εκτίμηση,
Νικόλαος Φ. Γιάννης
Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος