ΣΔΕΕΘ

Ασφαλιστικές Εισφορές 2015 Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν., Τ.Υ.Δ.Ε., Τ.Π.Δ.Ε.

Για να δείτε τα ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2015, κάντε κλικ:

– Τομέας Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)

– Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.)

– Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.)