ΣΔΕΕΘ

Επιδόσεις που αφορούν την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Οι επιδόσεις που αφορούν την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται στην οδό Εγνατίας αρ. 45, Θεσ/νίκη, (8ος όροφος).

(Πρώην Ι’ Δ.Ο.Υ.)