ΣΔΕΕΘ

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καταρτίσει πίνακα συνεργαζομένων δικαστικών επιμελητών, καλεί τους δικαστικούς επιμελητής Θεσσαλονίκης που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Θεσσαλονίκης να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική αίτηση από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2015, στο Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (Βασιλέως Γεωργίου 1Α, 4ος όροφος, γραφείο 401).

Η διάρκεια συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους θα είναι για ένα χρόνο, αρχής γενομένης από 02-01-2016. Με τη λήξη θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος από το αρμόδιο Τμήμα.

Η αποστολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από βιογραφικό και θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά (m.fotiou@thessaloniki.gr), είτε με τηλεομοιοτυπία (2313- 317748), είτε δια ζώσης στο γραφείο που προαναφέρεται.

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)