ΣΔΕΕΘ

Ενημέρωση διεκπεραίωσης καταθέσεων στο κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης

Σας γνωστοποιούμε ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών (καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων κ.λ.π.) ή αντιγράφων (αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων, αντίγραφα συμβολαίων κ.λ.π.) αυθημερόν, να προσκομίζετε τα απαιτούμενα από το νόμο προς επικόλληση ένσημα ΤΑ.Χ.ΔΙΚ (μεγαρόσημα). Το Κτηματολογικό Γραφείο δεν έχει προϋπολογισμό για αγορά εκ των προτέρων αυτών των ενσήμων και δεν δύναται να τα προμηθεύει. 

Για το αναλυτικό κόστος των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία στη σελίδα 25.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε αίτηση που υπογράφεται από δικαστικό επιμελητή επικολλούνται τα  απαιτούμενα μεγαρόσημα τα οποία  οποία επίσης πρέπει να προσκομίζονται  με ευθύνη του υπογράφοντα.

Ακόμη, για ποσά άνω των 200 Ευρώ ανά έγγραφο ή αίτηση απαιτείται προσκόμιση τραπεζικής επιταγής σε διαταγή Α Δ.Ο.Υ.  Θεσσαλονίκης.

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι για τον ηλεκτρονικό υπολογισμό του τέλους κτηματολογίου για οποιαδήποτε εγγραπτέα πράξη ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Πηγαίνετε στο Google και γράφετε «Υπολογισμός τελών κτηματολογίου» 

2.Επιλέγετε «Έναρξη» 

3.Συμπληρώνεται την αναδυόμενη φόρμα.