ΣΔΕΕΘ

Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 76297/2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Οικονομικών δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2346/30-10-2015 τ. Β’ ΦΕΚ ο καθορισμός των αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών.

Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από 1-1-2016.

Για να δείτε το ΦΕΚ κάντε κλικ: 2346/30-10-15 τ. Β’