ΣΔΕΕΘ

Θερμές Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστούν θερμά τους συναδέλφους για την ενεργή συμμετοχή τους στην προσφορά φαρμάκων, τροφίμων και ειδών ρουχισμού ύστερα από έκκληση του Ερυθρού Σταυρού για το ζήτημα του μεταναστευτικού.