ΣΔΕΕΘ

Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εργασίας με θέμα τη βελτιστοποίηση της ροής της πολιτικής διαδικασίας

Σύμφωνα με την το με αριθμό πρωτ.: 63324/2015 έγγραφο του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτιμώντας ότι ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης χρήζει βελτιστοποίησης στη λογική της επιτάχυνσης, εξορθολογισμού των διαδικασιών, μείωσης της πολυπλοκότητας και του συνεπαγόμενου διοικητικού κόστους υλοποιεί μέσω Ανάδοχου (Ένωση Εταιρειών «PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE» και «Planet AE» το Έργο «Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2077-2013» και αποτελεί Υποέργο 1 μιας ομότιτλης Πράξης.

Εκτιμώντας ότι οι απόψεις σας μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο έργο αυτό παρακαλείσθε όπως καταθέσετε τις απόψεις σας είτε εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου (Ολ. Διαμαντή αρ. 7- Θεσσαλονίκη), είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Συλλόγου, info@sdeeth.gr, προκειμένου να αξιολογηθούν και να προωθηθούν στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.