ΣΔΕΕΘ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Δικαστικοί Επιμελητές της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 31/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace Hotel» (Σαλαμίνος αρ. 3- Θεσσαλονίκη) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1)Άρθρο 139 Ν. 2318/1995 Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών.