ΣΔΕΕΘ

Ηλεκτρονική δημοσίευση περιλήψεων κατασχέσεων και πλειστηριασμών

Δημοσιεύθηκε το σχέδιο Π.Δ. (67/2015), το οποίο προβλέπει τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και δηλώσεων της διαδικασίας πλειστηριασμών κινητών, ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρητα Απασχολούμενων- Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

Με το διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα και η καταχώριση στοιχείων του πλειστηριασμού από τους χρήστες δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Για να δείτε το ΦΕΚ καντε κλικ: ΦΕΚ 110/17-09-2015 τ. Α΄

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει προς το παρόν η ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι εγκαίρως.